06 Styczeń 2020

RIAA 1. poł. 2019: streaming triumfuje!

Wg RIAA aż 80% rynku muzycznego w USA to streaming!

Źródło: RIAA

ŚRÓDROCZNY RAPORT Z DOCHODÓW MUZYCZNYCH RIAA 2019: styczeń-czerwiec 2019

Joshua P. Friedlander, starszy wiceprezes działu ds. Badań i ekonomii RIAA, przygotował w jej imieniu raport dotyczący sprzedaży muzyki w USA. Jak czytamy, w pierwszej połowie 2019 roku kontynuowane były ogólne trendy i dwucyfrowe stopy wzrostu znane z roku poprzedniego. Wzrost przychodów wynikał z liczby opłaconych subskrypcji, które po raz pierwszych przekroczyły 60 milionów. Łączne przychody wzrosły o 18%, do 5,4 mld USD w sprzedaży detalicznej.

Streaming

Streamowana muzyka stanowiła aż 80% przychodów branży! Przy wartości hurtowej przychody wzrosły o 16%, do 3,5 mld USD. Przychody ze streamingu wzrosły o 26%, do 4,3 mld USD. Ta szeroka kategoria obejmuje przychody z usług subskrypcyjnych (takich jak płatne wersje Spotify, TIDAL, Apple Music, Amazon i inne), cyfrowe i niestandardowe usługi radiowe, w tym przychody dystrybuowane przez SoundExchange (takie jak Pandora, SiriusXM i inne radio internetowe) oraz obsługiwane przez reklamy usługi streamingu na żądanie (takie jak YouTube, Vevo i Spotify z reklamami).

Pobieranie plików cyfrowych

Podczas gdy przychody ze streamingu nadal rosły, zanotowano spadek sprzedaży plików. Przychody z cyfrowych pobrań w pierwszej połowie 2019 roku spadły o 18%, do 462 mln USD. Przychody ze sprzedaży poszczególnych utworów spadły o 16%, rok do roku, a przychody z albumów cyfrowych spadły o 23%. Kategoria ta stanowiła zaledwie 8,6% całkowitych przychodów branży w pierwszej połowie 2019 roku, co stanowi mniejszy odsetek niż formaty fizyczne.

Nośniki fizyczne

Przychody netto z produktów fizycznych przełamały spadkowy trend sprzedaży jednostkowej i wzrosły o 5%, do 485 milionów USD; wzrost ten był jednak wynikiem zmniejszenia fizycznych zwrotów z produktu, a w ujęciu brutto przychody z produktu fizycznego spadłyby w tym okresie. Sprzedaż płyt winylowych wzrosła o 13%, do 224 mln USD, ale nadal stanowiły one jedynie 4% całkowitych przychodów branży w I półroczu 2019 r. Przychody ze sprzedaży produktów fizycznych stanowiły 9% całego przemysłu w tym okresie.

Podsumowanie

Jak widać, ostatecznie ustala się sposób dystrybucji muzyki – najważniejszym kanałem sprzedaży jest internet, a w nim hegemonem są serwisy streamingowe. Dotyczy to na razie rynku amerykańskiego, ale już niedługo będzie to wyglądało podobnie na całym świecie. Udział nośników fizycznych na poziomie 9% pokazuje, że zajmuje się nim niewielka grupa odbiorców. Co ciekawe, to stała grupa i nic nie wskazuje na to, że nośniki te miałyby z rynku zniknąć. Pozostaną zapewne niszą, ale żywotną.Krakowskie Towarzystwo Soniczne to nieformalna grupa melomanów, audiofilów, przyjaciół, spotkająca się po to, aby nauczyć się czegoś nowego o produktach audio, płytach, muzyce itp.

CO W MAGAZYNIE

Czytaj najnowszy numer