pl | en

PS Audio Power Plant 5 i PerfectWave Power Plant 10

Firma PS Audio zastąpiła swój flagowy regenerator prądu Power Plant Premier dwoma nowymi urządzeniami — PerfectWave Power Plant 5 i PerfectWave Power Plant 10.

Podobnie jak Premier, nowe Power Planty nie są kondycjonerami, ani filtrami sieciowymi, lecz generatorami prądu. Zamieniają najpierw prąd zmienny na prąd stały, aby następnie z powrotem wytworzyć prąd zmienny. Korygują napięcie wyjściowe tak, by jego poziom był zawsze taki sam. Tak jak poprzednik potrafią wytwarzać zmodyfikowane sinusoidy MultiWave i CleanWave. Wiele urządzeń, zwłaszcza końcówki mocy sprawują się lepiej, gdy w czasie zwiększonego zapotrzebowania na moc dostarczy się im większej dawki prądu. Aby otrzymać tę dodatkową porcję energii należy zmodyfikować samą sinusoidę. Tak zmodyfikowana sinusoida nosi nazwę MultiWave. CleanWave natomiast demagnetyzuje transformatory sprzętu podłączonego do Power Planta. Dzieje się to poprzez różnicowanie częstotliwości i amplitudy w krótkich impulsach. Funkcja ta „oczyszcza” sprzęt w dowolnie wybranym przez użytkownika momencie. Power Planty redukują ponadto zniekształcenia THD obecne w domowych sieciach zasilania.

PerfectWave Power Plant 5 wyposażony jest w cztery gniazda wyjściowe i cztery strefy IsoZones. „Dziesiątka” natomiast w wersji europejskiej posiada dziewięć gniazd przyporządkowanych do pięciu stref IsoZones. Pojedyncza strefa IsoZone jest osobnym filtrem różnicowym. Filtry różnicowe oczyszczają szum generowany przez sam sprzęt. Każda z pięciu IsoZones redukuje szum przypisanego do niej urządzenia i separuje go od innych. Wszystkie sprzęty elektroniczne wytwarzają szum liniowy prądu zmiennego – niektóre większy, inne mniejszy. Gdy do jednego gniazdka podłączymy urządzenie cyfrowe i analogowe, szum jednego z nich może wpływać na drugie i psuć jego brzmienie. Rozwiązaniem tego problemu jest efektywna izolacja każdego pojedynczego urządzenia. W IsoZones wykorzystano bardzo krótkie odcinki grubego drutu, nawiniętego wokół niewielkich magnesów o wysokiej przenikalności, aby osiągnąć jak najlepsze brzmienie przy braku ograniczeń mocowych.

PerfectWave Power Plant 5 dostarcza 1000 W mocy ciągłej, a jego napięcie wyjściowe sięga w szczycie 50 A. W przypadku PerfectWave Power Planta 10 parametry te przyjmują odpowiednio wartości 1250 W i 70 A.

Nowe Power Planty potrafią — w porównaniu z poprzednikiem — lepiej sobie radzić z wahaniami napięcia, pracując sprawnie nawet gdy napięcie w gniazdku wynosi 280 V i jest bardzo niestabilne. Mogą magazynować dwa razy więcej energii, a przede wszystkim ich impedancja wyjściowa jest sto razy niższa, niż u Premiera. Wartość impedancji wyjściowej ma kluczowe znaczenie dla brzmienia systemu. Im jest ona niższa, tym lepsza jest przestrzeń, separacja instrumentów na scenie, a dźwięk ma ogólnie większą głębię. Jest to o tyle godne uwagi, że większość nawet najdroższych kondycjonerów sieciowych zwiększa impedancję wyjściową, zamiast ją zmniejszać.

Interfejs użytkownika został znacząco rozbudowany. Nowe Power Planty pasują wzorniczo do całej serii PerfectWave i tak jak wszystkie jej urządzenia wyposażone są w dotykowe wyświetlacze, pozwalające na sterowanie wszystkimi funkcjami, a także na monitorowanie pracy wszystkich podłączonych do regeneratora urządzeń. Napięcie wejściowe i wyjściowe można śledzić na oscyloskopie. Power Planty mogą być obsługiwane przez sieć komputerową. Potrafią automatycznie zrestartować routery, modemy i inne urządzenia sieciowe, gdy pojawi się przerwa w dostawie internetu. Do panelu sterującego Power Planta możemy mieć dostęp z poziomu interfejsu webowego, np. w telefonie. W ten sposób można np. zrestartować, włączyć, albo wyłączyć podłączony do niego sprzęt, lub też sprawdzić jego status. Można śledzić pomiary poziomów napięcia, THD, zużycia prądu, przepięć. W razie wystąpienia poważnych problemów z zasilaniem, takich jak przerwy w zasilaniu, duże spadki i wzrosty napięcia, na stronie web wyświetlane są też raporty. PerfectWave Power Plant może też wysłać raport w formie e-maila pod dowolny adres. Specjalny przedstawiony graficznie kalendarz umożliwia planowane włączanie i wyłączanie urządzeń w określonych dniach i godzinach. Można np. wyłączyć sprzęt na okres wyjazdu, ale włączyć go odpowiednio wcześnie przed naszym powrotem do domu, aby był wygrzany. Każdej strefie IsoZone można przypisać własną nazwę i mieć do niej dostęp on-line.

Oba urządzenia składane są ręcznie w siedzibie firmy w Boulder, w stanie Kolorado. Od chwili wyprodukowania P300 (pierwszego Power Planta) minęło ponad 13 lat, a firma PS Audio sprzedała ponad 5000 sztuk tych urządzeń.

Ceny:
P5: 14 500 zł
P10: 19 900 zł

Źródło: Audio System